Wsparcie

Każde wsparcie Stowarzyszenia jest przez nas mile widziane. Począwszy od członkostwa, przez szerzenie naszych idei, propagowanie naszych celów statutowych, aż po wpłaty na konta stowarzyszenia. 

Jeżeli chciałbyś wesprzeć działalność statutową stowarzyszenia wyłącznie poprzez wpłatę, możesz to zrobić wykorzystując dowolne konto walutowe ze wskazanych poniżej.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

1. WALUTA PLN
Numer rachunku NRB:
PL85160014621865628330000005

KOD BIC/SWIFT: 
PPABPLPKXXX


2. WALUTA EUR
Numer rachunku NRB:
PL69160014621865628330000002

KOD BIC/SWIFT: 
PPABPLPKXXX

3. WALUTA USD
Numer rachunku NRB:
PL42160014621865628330000003

KOD BIC/SWIFT: 
PPABPLPKXXX


4. WALUTA GBP
Numer rachunku NRB:
PL15160014621865628330000004

KOD BIC/SWIFT:
PPABPLPKXXX