Stowarzyszenie Wszystkich Polaków

Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego w całym kraju, a szczególnie Morza Bałtyckiego oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie, jakie stanowi zatopiona w nim broń chemiczna.

Groźba katastrofy ekologicznej

Rozszczelnienie beczek z bronią chemiczną doprowadzi do katastrofy ekologicznej i przyczyni się do trwałej degradacji środowiska morskiego.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety

Założyciele Stowarzyszenia występują z apelem do całego polskiego społeczeństwa zamieszkałego w kraju i zagranicą o solidarne działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Wszystkich Polaków

Bez wspólnego działania na rzecz ochrony przyrody w naszym kraju nie stworzymy dla dalszych generacji bezpiecznego i przyjaznego środowiska

Czyste powietrze i niezatruta woda

Czyste powietrze i niezatruta woda może okazać się luksusowym dobrem, po które będą mogli sięgać tylko nieliczni.

Czytaj więcej

Nasza misja

Naszą misją jest szerzenie świadomości na temat zanieczyszczeń środowiska naturalnego w Polsce, budzenie aktywności społecznej do podjęcia działań, aktywizacja działań skierowanych na naprawę zatrutych przez człowieka obszarów natury.

Skontaktuj się z nami